home bureau publieke projecten private projecten   nieuws ligging
team wonen collectief wonen
visie andere individueel wonen
andere
 


Architectuur voegt iets -meestal een volume- toe aan een bestaande omgeving.
Een ontwerp is in onze aanpak echter geen alleenstaand feit; het is noch het begin, noch het einde. Ongeacht de opdracht die ons wordt toevertrouwd, zijn we gedreven op zoek te gaan naar die architecturale oplossing waarbij onze toevoeging zich zal integreren met reeds aanwezige kwaliteiten. Wat beoogd wordt is een soort van chemische reactie tussen bestaande ingrediënten en nieuwe toevoegingen, met integratie als doel.


Een doorgedreven analyse van de bestaande toestand vinden we dan ook essentieel zodat wat waardevol is om op voort te bouwen, niet overboord gegooid of genegeerd wordt. Dikwijls kan zelfs wat ogenschijnlijk níet tot de opdracht behoort, omwille van integratie best toch ook ter studie genomen worden. Het additief proces mag namelijk niet de vrije loop gegeven worden, maar moet op gecontroleerde wijze haar doel bereiken.

Uiteraard is de ontwerpmatige toevoeging cruciaal : ze realiseert de additie en bepaalt aldus het eindresultaat. Of de integratie zich echter zal voltrekken, hangt van de mens af. We menen dat als de architectuur de mens dient, de mens de architectuur zal dienen. Eerder dan bepaalde stijlkenmerken, stellen we bijgevolg de mens zelf centraal in het ontwerpproces. Zijn/haar/hun leven verrijken, is waar het ons om draait, niet alleen in het planmatige aspect van het ontwerp, maar ook in de vormgeving en de esthetica ervan.


Verder zien we ten aanzien van het ontwerp a priori weinig limieten, noch verplichtingen. Lijntjes zijn niet steeds de rand van het kleurboek en de technologische vooruitgang is er om aangewend te worden. Budgettaire aspecten zijn er natuurlijk om rekening mee te houden maar houden niet noodzakelijk een architecturale beperking in. Zoals intussen voldoende bekend trouwens, rekent de reële bouwkost zich af op middellange en lange termijn.


Dat de bouwheer in dit alles bovenaan staat, is voor ons evident al zal ook hij zijn essentiële keuzes op verantwoorde wijze dienen te nemen. Finaal dient het gebouw zowel hém op het lijf te zijn geschreven als dat het ook de samenleving ten goede komt.


Opdrachten waarvoor we deze doelstellingen kunnen realiseren, liggen ons, ongeacht of ze publiek of privatief zijn; ongeacht ook of ze klein of groot zijn.bureau > visie  
info@DEArchitecten.be
BTW  BE  0895 398 783

Tel. : + 32 2 582 04 93
Fax : + 32 2 582 04 94